Email là nơi Tim tâm sự chuyện cá nhân đời sống, chia sẻ các mẹo học tập & làm việc, chia sẻ các thông tin hay mà TIm học được, và cập nhật các dự án/video/ Podcast mới của Tim

 

Bạn muốn Tim tâm sự qua email nào?