SOCRATES CHEATSHEET

Ngoài 3 câu hỏi Socrates cơ bản để tư duy mọi vấn đề.

Thì đây là danh sách các câu hỏi Socrates để Tim tự hỏi chính mình, mỗi khi:

  • Học 1 kỹ năng mới
  • Đọc 1 cuốn sách hoặc 1 khóa học mới
  • Tham gia 1 ngành/lĩnh vực mới

Mong nó hữu ích cho bạn! Hãy đặt câu hỏi nếu bạn chưa rõ.

What (Software, specialized skills, softskill, habit,….) ? Who(competitor)? For what? Key OUTPUT (Goals/objectives. chính-phụ?)? KPI. Why (Resons). 1st principle thinking

Then? To get??? ResultS ? Strategy(to win competitors??)

Any Causes &Consequences? Rules (to make EACH decison)

objects/ factor/elements/Material/Tools/competitors (Glossary of terms?)

Key INPUT/Key metrics/Properties/Dimensions, for Quantity(Continious) &Quality(discrete)

Key Rules (to choose OPTIMALs). Examples? Any exceptions?

checklist, steps? Phases? Circle? sequences? Diagrams

Formula? Graph? Biến số chính-phụ? Any functions

Frequency? Volume? How much (optimal “pointS”)? Best TIMING (Measurements)?

Any Options? What else (Alternatives/scenarios/Cases)

Pros & Cons? (for each)

*What-if (Simulations and Though Experiment)? Why not? (assumptions) Any exception(History)->Why&How

Risks? Trap? Reality/Accuracy? Fallacy? Fears? Barriers? (for each)

Cái chung/giống nhau (patterns) ? cái rời rạc (cái khác nhau)? Cái độc nhất/đặc biệt (USP)?

What are the smallest-most useful practice/product I must accomplish ASAP? (Small WIN)

HOW, WHAT and WHOM to get Feedback Loop Fast enough??

Domino? 20/80? (Isolated practice? Priorities?) How to compress into 2-page Journal?

One thought on “SOCRATES CHEATSHEET

  1. Tuấn says:

    Em hỏi cái này nó ko liên quan đến vài blog lắm. Nếu với quy tắc 20/80 thì ta có thể lấy đc 8 điểm hoặc hơn . Mà nếu là áp dụng 20/80 vào câu khó để làm bài kiểm tra thì loại ra những câu khó và rất khó ra trong kì thi. Vậy làm sao nếu mục tiêu 9+ thì đối với câu khó ấy quy tắc này áp dụng thế nào khi thời gian khá hạn hẹp ạ. Mong anh giải đáp giúp em. Em cám ơn anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *